Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Egzaminy

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy

Podstawa prawna 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”. 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, przy Al. Wyzwolenia 4, 35 – 501 Rzeszów, zwany dalej „WORD w Rzeszowie”.
  Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: word@word.rzeszow.pl lub tradycyjnie w formie pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Zgodnie z art. 37 RODO został wyznaczony Inspektor ochrony danych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e–mail: iod@word.rzeszow.pl lub tradycyjnie w formie pisemnej na adres WORD w Rzeszowie, Al. Wyzwolenia 4, 35 – 501 Rzeszów.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody w sposób tradycyjny w formie pisemnej na adres siedziby administratora lub na adres e–mail: word@word.rzeszow.pl.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ochrony danych osobowych.
  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 860 70 86
 5. Pani /Pana dane osobowe pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani/Pana
  • z pobranego PKK.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy na podstawie:
  • art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
   • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. 2017.1260),
   • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz.U.2017.978 z późn. zm),
   • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2018. 395 z późn. zm.)
   • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2016.232),
   • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016.231 z późn. zm.).
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ww. aktami normatywnymi jest obligatoryjne, a konsekwencją ich niepodania jest niemożność realizacji celów określonych w ust. 6.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne i może nastąpić na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w oparciu o pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom WORD w Rzeszowie,
  • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (w przypadku kontroli lub złożenia skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy),
  • Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (zwanej dalej „PWPW S.A.”) na podstawie powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją umowy na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Systemu Teleinfomatycznego WORD,
  • Enterprise Services Polska Sp. z o.o. w związku z podpowierzeniem przetwarzania danych osobowych przez PWPW S.A.
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Wydział Komunikacji, Policja, Prokuratura, Sądy, Urząd Skarbowy, itp.)
 10. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony:   
  • przepisami prawa:
   • plany egzaminów i listy osób zakwalifikowanych na egzamin są przechowywane przez okres 1 miesiąca,
   • protokoły egzaminów państwowych, w przypadku, gdy protokoły są w postaci papierowej są przechowywane przez okres 5 lat, a następnie archiwizowane,
   • zapis z praktycznej części egzaminu przechowuje się przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, a w przypadku, gdy osoba składająca egzamin złożyła skargę na jego przebieg lub warunki, w jakich był przeprowadzany zapis ten jest przechowywany do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego,
   • dokumentacja dotycząca złożonej skargi na przebieg egzaminu państwowego, przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego – 5 lat, na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej, wprowadzonej Zarządzeniem Wewnętrznym nr 31/2006 Dyrektora WORD w Rzeszowie, uzgodnionej z Archiwum Państwowym.
   • opłaty za egzamin – 5 lat , na podstawie Instrukcji prowadzenia rozliczeń opłat za egzamin państwowy na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora WORD w Rzeszowie z dnia 09 września 2016 r.
 11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i tradycyjny w postaci dokumentacji papierowej.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 13. WORD w Rzeszowie nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc lipiec 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
infocar statystyki
Liczba odwiedzin:
54314384
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.