Przejdź do treści

Archiwum

2023-10-30 Ograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż używanych składników majątku.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza ograniczony przetarg pisemy (ofertowy) na sprzedaż używanych składników majątku ruchomego.

dokumenty do pobrania:
Informacja dla przedstawicieli regionalnych organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców.
2023-02-13 Zmiana ogłoszenia - Dostawa paliw w obrocie bezgotówkowym dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie
2023-02-08 Dostawa paliw w obrocie bezgotówkowym dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie
2022-06-03 Informacja z otwarcia ofert
W dniu 03.06.2022 r. Zamawiający WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:
 
Dostawa motocykla przystosowanego do przeprowadzania praktycznych egzaminów państwowych na kat. A prawa jazdy
 
Zamawiający informuje, że:
 1. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 43 050,00 PLN brutto.
 2. Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:
  • AUTO-JAKUBOWSCY SPÓŁKA JAWNA, ŚWILCZA, 36-072 Świlcza,  cena 34 950,00 PLN.
  • GOC MYSZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, ul. Ludwika Chmury 6, 35-213 Rzeszów,  cena 30 272,00 PLN.
2022-05-23 Dostawa motocykla przystosowanego do przeprowadzania praktycznych egzaminów państwowych na kat. A prawa jazdy
WORD w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie pstępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa motocykla przystosowanego do przeprowadzania praktycznych egzaminów państwowych na kat. A prawa jazdy" nr referncyjny DAT/ZP/2/2022.
Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem plaformy e-Zamowienia dostępnej pod adresem: 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8258a86b-da80-11ec-9a86-f6f4c648a056
2022-05-17 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
WORD w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie informuje o o unieważnieniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego "Dostawa motocykla przystosowanego do przeprowadzania praktycznych egzaminów państwowych na kat. A prawa jazdy" 
Zawiadomienie.

 
2022-05-10 Informacja z otwarcia ofert
W dniu 10.05.2022 r. Zamawiający WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: 
Dostawa motocykla przystosowanego do przeprowadzania praktycznych egzaminów państwowych na kat. A prawa jazdy
Zamawiający informuje, że:
 1. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 43 050,00 PLN brutto.
 2. Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:
  • AUTO-JAKUBOWSCY SPÓŁKA JAWNA, ŚWILCZA, 36-072 Świlcza,  cena 30 890,00 PLN.

 
2022-04-28 Dostawa motocykla przystosowanego do przeprowadzania praktycznych egzaminów państwowych na kat. A prawa jazdy
WORD w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie pstępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa motocykla przystosowanego do przeprowadzania praktycznych egzaminów państwowych na kat. A prawa jazdy" nr referncyjny DAT/ZP/1/2022.
Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem plaformy e-Zamowienia dostępnej pod adresem: 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f9d028c6-c6e2-11ec-b879-9a86e5ac3946
Informacja dla przedstawicieli regionalnych organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców.
2021-08-04 Ograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż używanych składników majątku.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza ograniczony przetarg pisemy (ofertowy) na sprzedaż używanych składników majątku ruchomego.

dokumenty do pobrania:
2020-01-15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie informuje o udzieleniu zamówienia na dostawę paliw dla WORD w Rzeszowie.
 • Treść ogłoszenia
2020-12-31 Ograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż używanych składników majątku.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza ograniczony przetarg pisemy (ofertowy) na sprzedaż używanych składników majątku ruchomego.

dokumenty do pobrania:
2020-12-22 Ograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż używanych składników majątku.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza ograniczony przetarg pisemy (ofertowy) na sprzedaż używanych składników majątku ruchomego.

dokumenty do pobrania:
2020-12-11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa paliw dla WORD w Rzeszowie".

załączone dokumenty:
2020-12-09 Ograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż używanych składników majątku.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza ograniczony przetarg pisemy (ofertowy) na sprzedaż używanych składników majątku ruchomego.

dokumenty do pobrania:
2020-11-18 Informacja z otwarcia ofert
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie publikuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa paliw dla WORD w Rzeszowie".

załączone dokumenty:
2020-11-13 - Przetarg na dostawę paliw - odpowiedzi na pytania i zmiany w SIWZ
W związku z rozpoczętym postępowaniem w sprawie udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa paliw dla WORD w Rzeszowie" Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie publikuje: 
2020-11-06 - Przetarg na dostawę paliw
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa paliw dla WORD w Rzeszowie".

Załączone dokumenty do pobrania:
2020-11-05 Unieważnienie przetargu na dostawę paliw.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa paliw dla WORD w Rzeszowie w roku 2021".

Załączone dokumenty do pobrania:
2020-10-30 - Przetarg na dostawę paliw - odpowiedzi na pytania i zmiany w SIWZ
W związku z rozpoczętym postępowaniem w sprawie udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa paliw dla WORD w Rzeszowie w roku 2021" Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie publikuje: 
2020-10-23 - Przetarg na dostawę paliw
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa paliw dla WORD w Rzeszowie w roku 2021".

Załączone dokumenty do pobrania:
2020-03-30 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na "Najem samochodów osobowych..."
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
"Najem bez limitu kilometrów samochodów osobowych przystosowanych do przeprowadzania egzaminów praktycznych na kategorię B prawa jazdy, dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu".

dokumenty do pobrania:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2020-03-11 Informacja z otwarcia ofert w przetargu na "Najem samochodów osobowych..."
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
"Najem bez limitu kilometrów samochodów osobowych przystosowanych do przeprowadzania egzaminów praktycznych na kategorię B prawa jazdy, dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu".

dokumenty do pobrania:
Informacja z otwarcia ofert
2020-02-28 - Przetarg na "Najem bez limitu kilometrów samochodów osobowych...
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
"Najem bez limitu kilometrów samochodów osobowych przystosowanych do przeprowadzania egzaminów praktycznych na kategorię B prawa jazdy, dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu".

dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik 1 do SIWZ
Załącznik 2 do SIWZ
Załącznik 3 do SIWZ
Załącznik 4 do SIWZ
Załącznik 5 do SIWZ
Załącznik 6 do SIWZ
Załącznik 7 do SIWZ
2019-10-16 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę paliw
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa paliw dla WORD w Rzeszowie w roku 2020".

załączone dokumenty:
2019-10-11 - Informacja z otwarcia ofert w przetargu na dostawę paliw
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie publikuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa paliw dla WORD w Rzeszowie w roku 2020".

załączone dokumenty:
2019-10-03 - Przetarg na dostawę paliw
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa paliw dla WORD w Rzeszowie w roku 2020".

Załączone dokumenty do pobrania:
2019-08-21 - Ograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż używanych składników majątku.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza ograniczony przetarg pisemy (ofertowy) na sprzedaż używanych składników majątku ruchomego.

dokumenty do pobrania:
2019-07-15 - Ograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż używanych telefonów komórkowych.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza ograniczony przetarg pisemy (ofertowy) na sprzedaż używanych telefonów komórkowych.

dokumenty do pobrania:
2019-07-04 - Ograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż używanych telefonów komórkowych.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza ograniczony przetarg pisemy (ofertowy) na sprzedaż używanych telefonów komórkowych.

dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu
2018-12-20 - Ograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza ograniczony przetarg pisemy (ofertowy) na sprzedaż środków trwałych.

dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu
Wykaz przedmiotów
Formularz ofertowy
Klauzla informacyjna ODO
2018-12-06 - Unieważnienie przetargu na "Dostawa motocykla przystosowanego do przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii A"
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
"Dostawa motocykla przystosowanego do przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii A".

dokumenty do pobrania:
2018-11-28 - Przetarg na "Dostawa motocykla przystosowanego do przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii A"
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
"Dostawa motocykla przystosowanego do przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii A".

dokumenty do pobrania:
2018-11-05 - Informacja z otwarcia ofert w przetargu na dostawę paliw
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie publikuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa paliw dla WORD w Rzeszowie w roku 2019".

załączone dokumenty:
2018-10-31 - Przetarg na dostawę paliw - odpowiedzi na zapytania
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie publikuje odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa paliw dla WORD w Rzeszowie w roku 2019".

załączone dokumenty:
2018-10-19 - Przetarg na dostawę paliw
2018-02-01 Informacja o udzielenie zamówienia publicznego
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie informuje, że w postepowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont i modernizacja budynku administracyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego” przy Al. Wyzwolenia 4 w Rzeszowie (Nr ogłoszenia w BZP: 624949-N-2017 z dn. 21-12-2017 r., Nr ref.: DAT/ZP/6/2017)
z podziałem na dwie części zamówienia, o wyborze najkorzystniejszej oferty w:
- Zadaniu I pn.: “Roboty ogólnobudowlane w budynku administracyjnym WORD w tym: roboty sanitarne, modernizacja instalacji wod-kan i c.o., roboty elektryczne oraz wykonanie wentylacji mechanicznej”
- Zadaniu II pn.: “Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku administracyjnego WORD”

załączone dokumenty:
2018-01-10 - Informacja z otwarcia ofert
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie publikuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont i modernizacja budynku administracyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego".

załączone dokumenty:
2017-12-08 - Drugi przetarg na "Sprzedaż używanego pojazdu"
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na:
"Sprzedaż używanego pojazdu osobowego marki Fiat Ducato przystosowanego do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat. B+E."

ząłączone dokumenty:
2017-12-08 - Informacja o zamknięciu przetargu bez wyboru oferty
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie informuje o zamknieciu przetargu na 
"Sprzedaż używanego pojazdu osobowego marki Fiat Ducato przystosowanego do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat. B+E."
bez wyboru oferty.


ząłączone dokumenty:
2017-11-29 - Przetarg na "Sprzedaż używanego pojazdu"
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na:
"Sprzedaż używanego pojazdu osobowego marki Fiat Ducato przystosowanego do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat. B+E."

ząłączone dokumenty:
2017-11-24 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę paliw
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa paliw dla WORD w Rzeszowie w roku 2018".

załączone dokumenty:
2017-11-21 - Informacja z otwarcia ofert w przetargu na dostawę paliw
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie publikuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa paliw dla WORD w Rzeszowie w roku 2018".

załączone dokumenty:
2017-11-16 - Przetarg na dostawę paliw - odpowiedzi na zapytania
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie publikuje odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa paliw dla WORD w Rzeszowie w roku 2018".

załączone dokumenty:
2017-11-09 - Przetarg na dostawę paliw
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa paliw dla WORD w Rzeszowie w roku 2018".

Załączone dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
zał.1 - formularz ofertowy
zał.2 - wzór oświadczenia art.25
zał.3 - wzór umowy
zał.4 - wzór wykazu dostaw
zał.5 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
2017-10-13 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu dostawę "Samochodu ciężarowego do przeprowadzania egzaminu państwowego na kategorię C i C+E prawa jazdy"
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę "Samochodu ciężarowego do przeprowadzania egzaminu państwowego na kategorię C i  C+E prawa jazdy".

Załączone dokumenty do pobrania:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2017-09-27 - Informacja z otwarcia ofert w przetargu na dostawę "Samochodu ciężarowego do przeprowadzania egzaminu państwowego na kategorię C i C+E prawa jazdy"
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę "Samochodu ciężarowego do przeprowadzania egzaminu państwowego na kategorię C i  C+E prawa jazdy".

Dokumenty do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na dostawę "Samochodu ciężarowego do przeprowadzania egzaminu państwowego na kategorię C i  C+E prawa jazdy"
 
2017-09-18 - Odpowiedz na wniosek Wykonawcy z dnia 15.09.2017
W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy z dnia 15.09.2017 r., Zamawiający zamieszcza na stronie edytowalną wersję załączników do SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ – tj. musi zawierać treść określoną w formularzu (patrz. część XIV ust. 4 SIWZ).

dokumenty do pobrania:
Załącznik 2 do SIWZ w formie edytowalnej
Załącznik 3 do SIWZ w formie edytowalnej
Załącznik 4 do SIWZ w formie edytowalnej
Załącznik 5 do SIWZ w formie edytowalnej
2017-09-12 - Przetarg na "Dostawę samochodu ciężarowego przystosowanego do przeprowadzania egzaminów kat. C i C+E prawa jazdy"
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę "Samochodu ciężarowego do przeprowadzania egzaminu państwowego na kategorię C i  C+E prawa jazdy".

dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik 1 do SIWZ
Załącznik 2 do SIWZ
Załącznik 3 do SIWZ
Załącznik 4 do SIWZ
Załącznik 5 do SIWZ
Załącznik 6 do SIWZ
Załącznik 7 do SIWZ
Załącznik 8 do SIWZ
Załącznik_2_do_umowy
 
2017-07-21 - Drugi, ograniczony przetarg na sprzedaż używanych telefonów komórkowych.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza drugi, ograniczony przetarg pisemny (ofertowy) na:
"Sprzedaż używanych telefonów komórkowych"

dokumenty do pobrania:​
2017-07-06 - Ograniczony przetarg pisemny na sprzedaż środków trwałych i składników wyposażenia.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza ograniczony przetarg pisemny (ofertowy) na:
"Sprzedaż środków trwałych i składników wyposażenia"

dokumenty do pobrania:​
2017-07-04 - Ograniczony przetarg pisemny na "Sprzedaż używanych telefonów komórkowych"
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza ograniczony przetarg pisemny (ofertowy) na:
"Sprzedaż używanych telefonów komórkowych"

dokumenty do pobrania:​
2017-06-22 - Informacja o unieważnieniu przetargu na "Dostawę samochodu osobowego z nadwoziem typu VAN"
2017-06-19 - Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu na "Dostawę samochodu osobowego z nadwoziem typu VAN"
Dokumenty do pobrania:
2017-06-09 - Przetarg na "Dostawę samochodu osobowego z nadwoziem typu VAN"
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego z nadwoziem typu VAN, przystosowanego do przeprowadzania egzaminów kat. B+E prawa jazdy.
2017-06-07 - Czwarty ograniczony przetarg pisemny na "Sprzedaż używanej odzieży roboczej"
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza czwarty ograniczony przetarg pisemny (ofertowy) na:
"Sprzedaż używanej odzieży roboczej"

dokumenty do pobrania:​
2017-06-08 - Informacja o unieważnieniu przetargu na "Dostawę samochodu osobowego z nadwoziem typu VAN"
2017-06-02 - Informacja z otwarcia ofert w przetargu na "Dostawę samochodu osobowego z nadwoziem typu VAN"
2017-05-29 - Wyjaśnienia i zmiany do przetargu na "Dostawę samochodu osobowego z nadwoziem typu VAN"
2017-05-25 - Przetarg na "Dostawę samochodu osobowego z nadwoziem typu VAN"
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego z nadwoziem typu VAN, przystosowanego do przeprowadzania egzaminów kat. B+E prawa jazdy.
2017-05-29 - Trzeci ograniczony przetarg pisemny na "Sprzedaż używanej odzieży roboczej"
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza trzeci ograniczony przetarg pisemny (ofertowy) na:
"Sprzedaż używanej odzieży roboczej"

dokumenty do pobrania:​
 
2017-05-29 - Drugi ograniczony przetarg pisemny na "Sprzedaż składników wyposażenia"
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza drugi ograniczony przetarg pisemny (ofertowy) na:
"Sprzedaż składników wyposażenia"

dokumenty do pobrania:​
2017-05-19 - Ograniczony przetarg pisemny na "Sprzedaż składników wyposażenia"
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza ograniczony przetarg pisemny (ofertowy) na:
"Sprzedaż składników wyposażenia"

dokumenty do pobrania:​
2017-05-19 - Drugi ograniczony przetarg pisemny na "Sprzedaż używanej odzieży roboczej"
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza drugi ograniczony przetarg pisemny (ofertowy) na:
"Sprzedaż używanej odzieży roboczej"

dokumenty do pobrania:​
2017-05-09 - Ograniczony przetarg pisemny na "Sprzedaż używanej odzieży roboczej"
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza ograniczony przetarg pisemny (ofertowy) na:
"Sprzedaż używanej odzieży roboczej"

dokumenty do pobrania:​
2017-04-12 - Drugi przetarg na "Sprzedaż używanych pojazdów"
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza drugi przetarg pisemny, nieograniczony (ofertowy) na:
"Sprzedaż używanych pojazdów tj.:
 • zestawu pojazdów składającego się z ciągnika samochodowego marki MAN TGA 18.400 wraz z naczepą Primbox Zremb, przystosowanego do przeprowadzania egzaminów praktycznych na kat. C+E prawa jazdy oraz
 • używanego samochodu ciężarowego marki MAN LE 15.280 4 x 2LL przystosowanego do przeprowadzania egzaminów praktycznych na kat. C prawa jazdy"

dokumenty do pobrania:​
2017-03-22 - Przetarg na "Sprzedaż używanych pojazdów"
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na:
"Sprzedaż używanych pojazdów tj.:
 • zestawu pojazdów składającego się z ciągnika samochodowego marki MAN TGA 18.400 wraz z naczepą Primbox Zremb, przystosowanego do przeprowadzania egzaminów praktycznych na kat. C+E prawa jazdy oraz
 • używanego samochodu ciężarowego marki MAN LE 15.280 4 x 2LL przystosowanego do przeprowadzania egzaminów praktycznych na kat. C prawa jazdy"

dokumenty do pobrania:​
2016-11-29 Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego w przetargu na dostawę paliw
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie informuje o udzieleniu zamówienia publicznego w przetargu na "Dostawę paliw dla WORD w Rzeszowie w roku 2017"

dokumenty do pobrania:
2016-11-15 - Drugi przetarg ofertowy na "Sprzedaż używanych składników rzeczowych majątku ruchomego"
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na:
"Sprzedaż używanych składników rzeczowych majątku ruchomego"

dokumenty do pobrania:​
2016-11-18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę paliw
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na "Dostawę paliw dla WORD w Rzeszowie w roku 2017"

dokumenty do pobrania:
2016-11-16 Informacja o otwarciu ofert przetargu na dostawę paliw
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie informuje o otwarciu ofert otrzymanych w przetargu na "Dostawę paliw dla WORD w Rzeszowie w roku 2017"

dokumenty do pobrania:
2016-11-08 - Przetarg na dostawę paliw
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na:
"Dostawę paliw dla WORD w Rzeszowie w roku 2017"

dokumenty do pobrania:​
2016-10-31 - Przetarg ofertowy na "Sprzedaż używanych składników rzeczowych majątku ruchomego"
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na:
"Sprzedaż używanych składników rzeczowych majątku ruchomego"

dokumenty do pobrania:​
Ogłoszenie o zmianie umowy na "Wykonanie remontu i przebudowy garażu i poczekalni oraz wykonanie robót towarzyszących"
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie zawiadamia o zmianie umowy na "Wykonanie remontu i przebudowy garażu i poczekalni oraz wykonanie robót towarzyszących" dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.

dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na "Najem bez limitu kilometrów samochodów osobowych przystosowanych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat.B i B+E"
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie zawiadamia o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Najem bez limitu kilometrów samochodów osobowych przystosowanych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat.B i B+E"

dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie remontu i przebudowy garażu i poczekalni WORD oraz wykonanie robót towarzyszących dla WORD w Rzeszowie
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie zawiadamia o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie remontu i przebudowy garażu i poczekalni WORD oraz wykonanie robót towarzyszących dla WORD w Rzeszowie"

dokumenty do pobrania
2016-06-21 - Ograniczony przetarg na sprzedaż środków trwałych.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie kolejnego ograniczonego przetargu na:
sprzedaż środków trwałych i składników wyposażenia.

dokumenty do pobrania:
Informacja o udzieleniu zamówienia na "Wykonanie remontu placu egzaminacyjnego..."
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie zawiadamia o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie remontu placu egzaminacyjnego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie."

dokumenty do pobrania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na "Wykonanie remontu i przebudowy garażu i poczekalni ..."
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie remontu i przebudowy garażu i poczekalni oraz wykonanie robót towarzyszących" dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.

dokumenty do pobrania
Ograniczony przetarg na sprzedaż środków trwałych.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie kolejnego ograniczonego przetargu na:
sprzedaż środków trwałych i składników wyposażenia.

dokumenty do pobrania:
Informacja o wyborze oferty w przetargu na "Wykonanie remontu placu egzaminacyjnego..."
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie remontu placu egzaminacyjnego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie."

dokumenty do pobrania
Ograniczony przetarg na sprzedaż środków trwałych.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie kolejnego ograniczonego przetargu na:
sprzedaż środków trwałych i składników wyposażenia.

dokumenty do pobrania:
 • ogłoszenie o przetargu
 • zał.1 - wykaz środków trwałych
 • zał.2 - formularz ofertowy
 • zał.3 - wzór umowy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę systemu teleinformatycznego dla WORD w Rzeszowie
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na:
Dostawę systemu teleinformatycznego dla WORD w Rzeszowie.

dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę systemu teleinformatycznego dla WORD w Rzeszowie.
Przetarg - remont placu egzaminacyjnego dla WORD w Rzeszowie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na: „Dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego..."
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na: „Dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do przeprowadzania egzaminu państwowego na kategorię „C” i  „C+E” prawa jazdy oraz fabrycznie nowej przyczepy do przeprowadzania egzaminu państwowego na kategorię „C+E” prawa jazdy dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie”.
 
Do pobrania:
Informacja o udzieleniu zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na dostawę systemu teleinformatycznego dla WORD w Rzeszowie
Przetarg ograniczony na sprzedaż środków trwałych.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza ograniczony przetarg pisemny na sprzedaż środków trwałych.

dokumenty do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę samochodu ciężarowego.
Odpowiedź na pytanie dot. wyjaśnienia treści WSIZ zamówienia nr ZP-70794-2016.
Przetarg na samochód ciężarowy i przyczepę do przeprowadzania egzaminu państwowego na kategorię „C” i „C+E”
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do przeprowadzania egzaminu państwowego na kategorię „C” i  „C+E” prawa jazdy oraz fabrycznie nowej przyczepy do przeprowadzania egzaminu państwowego na kategorię „C+E” prawa jazdy dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.

dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na "Najem samochodów osobowych do przeprowadzania egzaminów praktycznych kat.B."
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie informuje o udzieleniu zamówienia publiczengo na:
"Najem bez limitu kilometrów samochodów osobowych przystosowanych do przeprowadzania egzaminów praktycznych na kat. B i B+E prawa jazdy, dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu."

Do pobrania:
Informacja o udzieleniu zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na "Najem samochodów osobowych do przeprowadzania egzaminów praktycznych kat.B."
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na:
"Najem bez limitu kilometrów samochodów osobowych przystosowanych do przeprowadzania egzaminów praktycznych na kat. B i B+E prawa jazdy, dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu."

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Najem samochodów osobowych do przeprowadzania egzaminów praktycznych kat.B.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
"Najem bez limitu kilometrów samochodów osobowych przystosowanych do przeprowadzania egzaminów praktycznych na kat. B i B+E prawa jazdy, dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu."

dokumenty do pobrania:
Uniweważnienie przetargu ograniczonego na sprzedaż 17 używanych lamp oświetleniowych zewnętrznych.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie informuje o uniweważnieniu przetargu ograniczonego na sprzedaż 17 używanych lamp oświetleniowych zewnętrznych. 

Treść ogłoszenia.
Przetarg ograniczony na sprzedaż 17 używanych lamp oświetleniowych zewnętrznych
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie informuje o ogłoszeniu przetargu ograniczonego na sprzedaż 17 używanych lamp oświetleniowych zewnętrznych. 
 

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja o udzielenia zamówienia w przetargu na dostawę paliw.
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na sprzedaż mebli
Przetarg na sprzedaż używanych mebli

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza przetarg na sprzedaż używanych mebli.

 

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik 1 - Opis przedmiotu

Załącznik 2 - Formularz ofertowy

Załącznik 3 - Wzór umowy

 

Przetarg ograniczony na 2 zestawy komuterowe z monitorami

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie informuje o ogłoszeniu przetargu ograniczonego na 2 zestawy komputerowe z monitorami.

 

Dokumenty do pobrania:

ogłoszenie o przetargu
formularz ofertowy
wzór umowy

Informacja o wyborze dostawcy w przetargu "Dostawa paliw dla WORD w Rzeszowie w roku 2016"
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PALIW DLA WORD W RZESZOWIE W ROKU 2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na system teleinformatyczny.
Przetarg na dostawę paliw dla WORD w Rzeszowie w roku 2016 - wyjaśnienia do SIWZ i poprawiony formularz ofertowy

Przetarg na dostawę paliw dla WORD w Rzeszowie w roku 2016

- wyjaśnienia do treści SIWZ

- formularz ofertowy z poprawioną omyłką pisarską

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na sprzedaż mebli.
Przetarg na sprzedaż używanych mebli.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza przetarg na sprzedaż używanych mebli.

 

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik 1 - Opis przedmiotu

Załącznik 2 - Formularz ofertowy

Załącznik 3 - Wzór umowy

Przetarg na sprzedaż dwóch używanych motocykli marki "Simson"

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza przetarg na "Sprzedaż dwóch używanych motocykli marki "Simson".

 

dokumenty do pobrania:

 

- Ogłoszenie o przetargu

- Załącznik 1 - Wykaz pojazdów

- Załącznik 2 - Formularz ofertowy

- Załącznik 3 - Wzór umowy

pozostałe
Wyjaśnienia treści WSIZ wraz odpowiedziami na pytania Wykonawców.
Przetarg na dostawę systemu teleinformatycznego.
Przetarg ograniczony na 2 zestawy komuterowe z monitorami

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie informuje o ogłoszeniu przetargu ograniczonego na 2 zestawy komputerowe z monitorami.

 

Dokumenty do pobrania:

Przetarg ograniczony na 5 zestawów komuterowych z monitorami

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie informuje o ogłoszeniu przetargu ograniczonego na 5 zestawów komputerowych z monitorami.

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Przetarg na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu i przebudowy budynku garażu i poczekalni WORD oraz wykonania robót towarzyszących"

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie informuje o ogłoszeniu przetargu na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu i przebudowy budynku garażu i poczekalni WORD oraz wykonania robót  towarzyszących"

 

dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Unieważnienie drugiego przetargu - przęsła ogrodzeniowe.

Wojewódzki Ośrodek Rucho Drogowego w Rzeszowie informuje o unieważnieniu drugiego przetargu na sprzedaż zdemontowanych przęseł ogrodzeniowych.

 

Pełna treść zawiadomienia

Drugi przetarg ofertowy na sprzedaż zdemontowanych przęseł ogrodzeniowych.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie informuje o ogłoszeniu drugiego ograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż używanych zdemontowanych przęseł ogrodzeniowych.

 

dokumenty do pobrania:

1. ogłoszenie o przetargu

2. formularz ofertowy - przęsła duże

3. formularz ofertowy - przęsła małe

4. wzór umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty uzupełniające.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie informuje o udzieleniu zamówienia na roboty uzupełniające do umowy podstawowej zamówienia publicznego udzielonego Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego pn. “Budowa placu egzaminacyjnego dla kategorii A wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi”.

 

Pełna treść ogłoszenia

Informacja o udzieleniu zamowienia - "Dostawa paliw dla WORD w Rzeszowie w roku 2015"

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie infomruje o udzieleniu zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa paliw dla WORD w Rzeszowie w roku 2015".

 

dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - "Dostawa paliw dla WORD w Rzeszowie w roku 2015"

Przetarg na sprzedaż środków trwałych.

WORD w Rzeszowie ogłasza nieograniczony przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż środków trwałych.

 

dokumenty do pobrania:

 1. ogłoszenie o przetargu
 2. załącznik nr 1 - dane techniczne i cenowe środków trwałych
 3. załącznik nr 2 - formularz ofertowy
 4. załącznik nr 3 - wzór umowy

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dostawa paliw dla WORD w Rzeszowie w roku 2015"

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa paliw dla WORD w Rzeszowie w roku 2015".

 

dokumenty do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dostawa paliw dla WORD w Rzeszowie w roku 2015"

Zmiana SIWZ - Dostawa paliw dla WORD w Rzeszowie w roku 2015

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie (dalej WORD) zawiadamia, że w dniu 15 listopada 2014 r. dokonał zmian w treści SIWZ.

 

dokumenty do pobrania:

Informacja o zmianach w SIWZ i wzorze umowy.

Zmieniona treść SIWZ

Zmieniony wzór umowy

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy.
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - Budowa placu egzminacyjnego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie zawiadamia o udzieleniu zamówienia publicznego "Budowa pacu egzaminacyjnego dla kat. A wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi".

 

Pełna wersja dokumentu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą "Budowa pacu egzaminacyjnego dla kat. A wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi".

 

Informacja o wyborze

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony pn. Budowa placu egzaminacyjnego dla kategorii A wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony pn. Budowa placu egzaminacyjnego dla kategorii A wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi
WORD w Rzeszowie ogłasza nieograniczony przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż środków trwałych - używanych mobilnych rejestratorów cyfrowych

Pliki do pobrania:

WORD w Rzeszowie ogłasza ograniczony przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż środka trwałego - używanego pojazdu marki Multikar 22-1, niedopuszczonego do ruchu.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Dostawa fabrycznie nowego motoroweru przystosowanego do egzaminów państwowych na kategorię AM prawa jazdy.

Numer ogłoszenia: 120622 - 2014

Data zamieszczenia: 09.04.2014

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu na dostawę samochodu ciężarowego oraz przyczepy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do przeprowadzania egzaminu państwowego na kategorię "C" i "C+E" prawa jazdy oraz fabrycznie nowej przyczepy do przeprowadzania egzaminu państwowego na kategorię "C+E" prawa jazdy".

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu na Dostawę paliw

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na "DOSTAWĘ PALIW" na rok 2014.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż używanego motocykla

Sprzedaż używanego motocykla marki Yamaha YBR 250 z 2008 roku.

 

Yamaha YBR 250

     
             
           

 

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż używanych pojazdów:

Sprzedaż 3 (trzech) używanych samochodów osobowych marki Peugeot 207 z 2010 roku przystosowanych do egzaminowania na kat. B prawa jazdt oraz używanego motocykla marki Yamaha YBR 250 z 2008 roku.

 

Peugeot 207

     
             
         

Yamaha YBR 250

     
             
           

 

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż używanych pojazdów:

Sprzedaż 5 (pięciu) używanych samochodów osobowych marki peugeot 207 z 2010 roku przystosowanych do egzaminowania na kat. B prawa jazdy oraz używanego motocykla marki YAMAHA YBR 250 z 2008 roku.

 

Peugeot 207

     
             
     

Yamaha YBR 250

     
             
           

 

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż używanych pojazdów:

Sprzedaż 5 (pięciu) używanych samochodów osobowych marki peugeot 207 z 2010 roku przystosowanych do egzaminowania na kat. B prawa jazdy, używanego autobusu marki Solbus z 2007 roku przystosowanego do egzaminowania na kat. D prawa jazdy oraz używanego motocykla marki YAMAHA YBR 250 z 2008 roku.

 

Peugeot 207

     
             
     

Solbus ST 11

     
             
     

Yamaha YBR 250

     
             
           

 

 

Pliki do pobrania:

 

Sprzedaż Peugeot 207, Solbus, YAMAHA YBR 250

Sprzedaż 5 (pięciu) używanych samochodów osobowych marki Peugeot 207 z 2010 roku przystosowanych do egzaminowania na kat. B prawa jazdy, używanego autobusu marki Solbus z 2007 roku przystosowanego do egzaminowania na kat. D prawa jazdy oraz używanego motocykla marki YAMAHA YBR 250 z 2008 roku.

 

Pliki do pobrania:

Przetarg nieograniczony na "Dostawę Paliw"

Pliki do pobrania:

Wykonanie „Termomodernizacji i przebudowy budynku administracyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie”

Pliki do pobrania:

„Sprzedaż 14 używanych samochodów osobowych marki Peugeot 207 przystosowanych do egzaminowania na kat. B prawa jazdy. Szczegółowy wykaz samochodów zawiera zał. nr 1 do ogłoszenia''

Pliki do pobrania:

Przetarg nieograniczony na: „Najem 27 szt. (17 szt. - WORD Rzeszów i 10 szt. - WORD Przemyśl) fabrycznie nowych samochodów osobowych wyprodukowanych w 2012 roku z przeznaczeniem do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. B i B+E ”

Pliki do pobrania:

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę parteru i I piętra istniejącego budynku biurowego”

Pliki do pobrania:

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa paliw i olejów silnikowych”

Pliki do pobrania:

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa paliw”

Pliki do pobrania:

kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc czerwiec 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
infocar statystyki
Liczba odwiedzin:
53117395
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.